وزیر امور خارجه ترکیه همراه خود همتای اماراتی شخصی دیدار کرددیدار وزیر امور خارجه ترکیه همراه خود همتای اماراتی شخصی – مشرق نیوز