وزیر امور خارجه آمریکا در دیدار همراه خود همتای اسرائیلی شخصی: ما اختصاص داده شده به امتحان شده برای جلوگیری اجتناب کرده اند بدست آوردن ایران به سلاح هسته ای هستیم.
به آگاه وزارت خارجه آمریکا، بلینکن حدس و گمان به در رام الله همراه خود محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیدار تنبل.