وزیر ارتباطات: تجمیع وزارت ارتباطات برای ایجاد شبکه ملی اطلاعات / نیاز مردم به فیلترشکن را کاهش می‌دهیم / فعال‌سازی جستجوی ایمن تأثیری بر خدمات نخواهد داشت
عیسی زارع پور: همانطور که گزارش دادم فرسودگی کابل های فشار قوی در مجتمع ساختمانی شرکت ارتباطات زیرساخت عامل قطعی اینترنت اخیر بوده است و قبل از بررسی مسئولان باید کابل ها تعویض شود. قطعی که اتفاق نیفتاد. بررسی خواهد شد.