وزارت کشور: با متخلفان سفر عربین برخورد می شود
معاون امنیتی پلیس وزارت کشور: از راهپیمایان بابت مشکل ایجاد شده برای مرزبانان عراقی عذرخواهی می کنم. ما شبانه روز پیگیری کردیم تا مشکلات آنها حل شود، البته نگران تداوم مشکلات راهپیمایان هستیم. پیشنهاد ما این است که وزیر کشور به بغداد برود و با وزیر کشور عراق دیدار کند.