وزارت امور خارجه: آمریکا در تلاش است تا به رژیم صهیونیستی تنفس مصنوعی بدهد
سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: تنها هدف ایران هراسی و اختلافات کشورهای منطقه ارائه و پیگیری چنین موضوعاتی بدون درک درست از واقعیت های منطقه است و آنچه برای آمریکا مهم است. ایالات اجازه دهید او آزادانه نفس بکشد.” این برای رژیم صهیونیستی در منطقه مصنوعی است.