وزارت اطلاعات: دستگیری تمامی اعضای شبکه های تروریستی مرتبط با جدایی طلبان شمال غرب کشور
وی در روزهای اخیر با عملیات‌های هوشمند متعدد و شوک‌های الکتریکی توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) و دستگیری هر ده نفر از جمله کلیه تجهیزات پیشرفته فنی و ارتباطی سلاح‌های هسته‌ای و انواع وسایل شخصی از جمله مواد جنگی مواجه شده است. سلاح، آر پی جی، نارنجک، تی ان تی و مهمات. همدست او ضبط شد.