واکنش معاونت قضایی به قتل سیاه پوست توسط آمریکا
کاظم غریب آبادی: پلیس آمریکا هیچ نشانه ای از توقف سیل کشتار آفریقایی-آمریکایی ها نشان نمی دهد. یک مرد سیاهپوست به دلیل عبور از چراغ قرمز ۶۰ گلوله خورد و به داخل فاضلاب پرتاب شد. قدم هایت را به خاطر بسپار؛ در آمریکا به جای قبض جریمه شصت قرص دریافت خواهید کرد!