وام ۴ میلیون تومانی گردشگری به بازنشستگان کشوری
متقاضیان برای استفاده از این تسهیلات می توانند از طریق درگاه خدمات الکترونیک صندوق به نشانی sabasrm.ir و از طریق لینک طرح کمک (خدمات سیاحتی و مسافرتی) به سامانه تور مسافرتی پرشین گلف متصل شده و در تورهای تعریف شده این شرکت ثبت نام کنند.