وال استریت ژورنال: ایران برای دوری از تحریم ها زیرساخت های پیشرفته ای ایجاد می کند
وال استریت ژورنال به نقل از یک مقام ارشد حقوقی در یکی از بانک های بزرگ بین المللی در گزارشی در روز چهارشنبه نوشت: ایران به دلیل تحریم ها در زیرساخت های خود بسیار پیشرفته است. آنها از فناوری، مهارت، حمایت مردم و دولت برخوردارند».