واریا غفوری بازداشت شد – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، واریا غفوری بازیکن خوزستانی فولد به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال ایران و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.

همشهری آنلاین نوشت: این بازداشت با دستور قضایی صورت گرفت و بازیکن تیم فولد که پیش از این برای پاسخگویی در خصوص برخی مسائل فراخوانده شده بود، به اتهام توهین و تخریب تیم ملی فوتبال و تبلیغ علیه نظام بازداشت شد.