رژیم لاغری سریع

هیچ تیمی غیر از استقلال لیاقت قهرمانی نداشتهیچ تیمی غیر از استقلال لیاقت قهرمانی نداشت – مشرق نیوز