همسر انسیه خجعلی: پسرم سرویس VPN را به کاربران ایرانی ارائه نکرد/ شرکت پسرم بازارهای خارجی را هدف قرار داد
همسر معاون رئیس جمهور گفت: شرکت حمیدرضا از بدو تاسیس بازارهای خارجی را هدف قرار داده و در بازار ایران فعالیتی ندارد. هدف اصلی VPN محافظت از حریم خصوصی آنلاین افراد است و استفاده اصلی از آن در جهان بهره برداری به عنوان “فیلتر شکن” نیست.