هشدار سازمان بازرسی نسبت به وضعیت ثبت نام مدارس در فارس – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کاظم اکرمی با اشاره به رویکرد بازگشایی مدارس و رفتار برخی از مسئولان مدارس در بحث شهریه های غیرقانونی در استان فارس، اظهار داشت: این بازرسی کلی قبل از شروع ثبت نام مدارس (خرداد ماه) است. طبق بند ج ماده ۱۱ قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور برای جلوگیری از اخذ شهریه در هنگام ثبت نام و قبل از شروع سال تحصیلی، اخطاریه ای به اداره کل آموزش و پرورش استان ارسال کرد که اداره کل نیز نامه ای به تمام مدارس استان ارسال کرد، اما متاسفانه برخی از مدارس به این هشدار توجه نکردند و پول های غیرقانونی و اجباری دانش آموزان از والدین اخذ شد. هستند.

وی به متخلفان هشدار داد و بر برخورد قانونی برای برخورد با این تخلفات تاکید کرد و افزود: مدارسی که از اولیای دانش آموزان وجوه غیرقانونی دریافت می کردند. هستند آنها باید روند را متوقف کنند و وجوه دریافتی را برگردانند.

اکرمی افزود: در بررسی های اداره کل بازرسی استان مشخص شد که این تخلفات در بسیاری از مدارس استان بالغ بر صدها میلیون ریال است که اعتراض اولیای دانش آموزان را در پی داشته است. از دانش آموز و ارسال شکایات متعدد به سازمان بازرسی.

وی با بیان اینکه دریافت مشارکت های مردمی در زمان ثبت نام ممنوع است، تاکید کرد: اداره کل آموزش و پرورش استان موظف است بر اجرای قانون در مدارس نظارت کامل داشته باشد اما متاسفانه شاهد کم کاری برخی از مسئولان بوده ایم. این منطقه.

رئیس منطقه ۳ سازمان و بازرس کل استان فارس هشدار داد: اداره کل آموزش و پرورش استان بر مدارس و نحوه ثبت نام دانش آموزان نظارت داشته باشد.

اکرمی گفت: پرونده متخلفان و مسئولان متخلف پس از تکمیل برای رسیدگی به مراجع ذی صلاح ارجاع می شود و والدین و دانش آموزان مطمئن باشند که برخورد قانونی صورت خواهد گرفت و اجازه تضییع حقوق آنها را نخواهیم داد.

او گفت که حاضر است آن را بپذیرد گزارش ما مردم این حوزه هستیم، گفت: مردم می توانند به شکایات و اعتراضات خود در این حوزه به آدرس shekayat.bazresi.ir گزارشگران شکایات و فساد سازمان بازرسی کل کشور رسیدگی کنند. نماد و اطمینان حاصل کنید که در کوتاه ترین زمان ممکن به شکایات آنها رسیدگی شود.