هشتمین تعویق در اعلام رای نهایی دادگاه CAS برای جودوی ایران – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون جودو، دادگاه خودسرانه ورزش (CAS)امروز جمعه ۱۳ شهریور با ارسال ایمیل به فدراسیون جودو کشورتان، زمان اعلام تصمیم نهایی دادگاه خودسرانه او یک بار دیگر بازی را یک ماه تمدید کرد.

از ۲ دسامبر ۱۴۰۰ دادگاه صادر کرد خودسرانه بازی های سازماندهی شده ولی از تاریخ مذکور تا اعلام رأی قطعی دیوان خودسرانه برای هشتمین بار به تعویق افتاد.

همچنین امیر سعید وکیل وکیل پرونده جودوی ایران نیز ایمیلی به دادگاه ارسال کرد. خودسرانه سازمان های ورزشی نسبت به تصمیم گیری زودتر در این خصوص اعتراض خود را اعلام کرده اند.