نکته موبایل! (تصویر)در این تصویر تقریبا تمام تماشاگران با مهارت تایگر وودز گلف باز حرفه ای موبایل را به طرز ماهرانه ای ضبط می کنند و در این لحظه تنها تعداد کمی از حاضران از تماشای این بازی لذت می برند! شاید گاهی بهتر باشد موبایل خود را کنار بگذارید و لحظات زیبا را در ذهن خود ثبت کنید.