نماینده مجلس: لباس‌های دانش ‌آموزان به پرچم ایران مزین شود
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس: به وزیر کشور پیشنهاد می‌شود، طرح نگهبان یار محله که ۷۰۰ هزار شغل ایجاد می‎‌کند را با نصب کیوسک اجرایی کند. همچنین پیشنهاد می‌شود نمره عملی درس دینی و قرآن با حضور دانش آموزان در مساجد صورت پذیرد.