نماینده امریکا در امور ایران: پیشنهاد کاهش محدود تحریم‌ها به تهران می تواند برجام را نجات دهد
رابرت مالی روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست استماع کمیته روابط خارجی سنای آمریکا با اذعان به شکست سیاست فشار حداکثری علیه ایران گفت که بهترین مسیر در ارتباط با برنامه هسته‌ای ایران بازگشت به برجام است.