رژیم لاغری سریع

نصف کولبران، بالای لیسانس هستند / کولبران در مرز کشته می شوند؛ آنها به خاطر مشکل معیشتی کولبری می کنند
کولبری که فوق لیسانس ریاضی بود به خاطر حمل تلویزیون ال.سی.دی در مرز کشته شد. آیا اگر این افراد مشکل معیشتی نداشته باشند حاضرند جان شان را به خطر بیندازند؟