رژیم لاغری سریع

نشریه Nature: از باز گرداندن زندگی به چشم های مرده تا پرسش هایی درباره مرگ
نشریه نیچر در یکی از مطالب خود به باز گرداندن زندگی به چشم های مرده تا پرسش های جالبی درباره مرگ پرداخته است.