نسخه آلمانی برای جنتلمن انگلیسی؛ یک «رولز رویس» خیلی خاص (+عکس)
برابوس تیونر آلمانی سراغ خاص ترین خودروی انگلیس رفته تا یک اثر هنری متفاوت را به نمایش بگذارد.