نرخ رشد اقتصادی بهار امسال چقدر بود؟ – تجارت نیوز


به گزارش تجارت نیوز، بر اساس آمار منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ رشد اقتصادی بدون نفت ۴.۳ درصد و بهار امسال ۳.۸ درصد بوده است.

به گزارش ایسنا، بر اساس آخرین نتایج سه ماهه حساب های ملی مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) به قیمت های ثابت در سال ۱۳۸۹ با احتساب نفت به ۱۸۸۷ میلیارد ریال و بدون نفت به ۱۶۱۴ میلیارد ریال در سه ماهه نخست امسال رسید. در حالی که در مدت مشابه سال قبل رقم اعلام شده با نفت ۱۸۱۸ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ۱۵۴۸ هزار میلیارد ریال بوده که نشان دهنده افزایش ۳.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی با نفت و ۴.۳ درصدی افزایش ناخالص داخلی است. محصول داخلی عدم وجود روغن در فصل بهار ۱۴۰۱ است.

نرخ رشد اقتصادی بهار امسال 4.3 درصد بود

نتایج ذکر شده حاکی از آن است که در بهار سال ۱۴۰۱ در فعالیت های گروه کشاورزی ۰.۸ درصد، در گروه صنعت و معدن ۴.۲ درصد و در گروه خدمات ۳.۹ درصد رشد منفی داشته است. ۱۴۰۰.

شمارش فصلی در مرکز آمار ایران در قالب ۱۸ بخش اصلی متشکل از ۴۲ بخش فعالیت بر اساس طبقه بندی ISIC.Rev4 انجام می شود که بر اساس آن گروه کشاورزی شامل زیربخش های کشاورزی و باغداری، دامپروری، جنگلداری می باشد. و گروه ماهیگیری، صنعت و معدن شامل موارد زیر می باشد. این بخش ها عبارتند از استخراج نفت معدنی و گاز طبیعی، استخراج معادن دیگر، صنعت، تامین آب، برق و گاز طبیعی و ساخت و ساز.

گروه خدمات شامل زیربخش های اصلی و فرعی، غذا و اسکان، حمل و نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت های مالی و بیمه ای، املاک، اجاره و خدمات تجاری و فعالیت های خدماتی مرتبط با دامپزشکی، اداره امور عمومی و شهری است. خدمات . . فعالیت های مربوط به خدمات، آموزش، سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سایر خدمات عمومی، اجتماعی، شخصی و خانگی.