نرخ بیمه فردی ثالث برای سال جدید گفتن شد


مدیرکل این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی فنی بیمه مرکزی اظهار داشت: همراه خود وجود اینکه نرخ دیه امسال ۲۵ سهم مرتفع است، حق بیمه بیمه فردی ثالث خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل ۲۱ سهم مرتفع است.

به گزارش خبرگزاری الکترونیک، معمولی سرانه دیه در ماه های دوره ای سال جدید ۶۰۰ میلیون تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ۴ ماه حرام (رجب، ذی القعده، ذی الحجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید محرم) ۸۰۰ میلیون تومان است. کدام ممکن است وی را رئیس دادگستری {برای شرکت ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه گفتن کرد.

همراه خود ملاحظه به اینکه نرخ دیه درست اشخاص حقیقی مهمترین مسئله در تصمیم گیری حق بیمه فردی ثالث خودرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتومبیل است، در همین راستا عباسیان فر، مدیرکل این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فناوری بیمه مرکزی گفتن کرد کدام ممکن است به دلیل بالا بودن نرخ دیه، نرخ حق بیمه فردی ثالث در سال قبلی باید ۲۵ سهم افزایش می کشف شد، با این حال همراه خود ملاحظه به پوشش مقامات برای مدیریت قیمت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش فشار مالی بر افراد، در شورای برتر بیمه کدام ممکن است مسئولیت تصمیم گیری حق بیمه را بر عهده دارد، مطرح شد. ، همراه خود گفتن افزایش. هر عددی کدام ممکن است قوه قضاییه به دیه درست اضافه تدریجی، حق بیمه کمتر اجتناب کرده اند این هم مقیاس را کاهش می دهد. اجتناب کرده اند این رو همراه خود مصوبه شورای برتر بیمه، حق بیمه فردی ثالث کدام ممکن است مرتب سازی بیمه مجبور است را نسبت به سال قبلی ۲۱ سهم افزایش دادیم.

وی تاکید کرد: وقتی نرخ دیه افزایش می‌یابد، تعهدات نمایندگی‌های بیمه در قبال بیمه‌شدگان به شبیه به سهم افزایش می‌یابد را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید به شبیه به سهم حق بیمه را افزایش دهیم، با این حال برای کاهش بار تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام به افراد، خوب سهم افزایش می‌دهیم. سوم.” ما گفتن کردیم نرخ حق بیمه مهمانی ۲۱ سهم مرتفع است.

مدیرکل این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنی بیمه مرکزی در خصوص نرخ حق بیمه اظهار داشت: این قیمت ها طبق دستور کار خاص به نمایندگی های بیمه گفتن شده است، از حق بیمه همراه خود ملاحظه به نوع تجهیزات را انتخاب کنید و انتخاب کنید میزان کاهش یافته است در آن مشخص است. حق بیمه مهمانی برای اتومبیل های رانندگی، وسایل نقلیه ها، اتومبیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوچرخه سیکلت ها مشخص است. پرطرفدارترین بازدید، خودروهای پیکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید پراید همراه خود کمترین حق بیمه امسال، ۲.۷ میلیون تومان حق بیمه فردی ثالث خواهند داشت، بعد از همه هر بیمه گذار منطقی۳۰ به همان اندازه ۴۰ سهم کاهش یافته است بیمه دارد.

نرخ بیمه شخص ثالث برای سال جدید اعلام شد

۲۲۳۲۲۵

تأمین: خبرآنلاین

معمولی امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=293867