نجات نفس گیر پسر بچه در سیل امروز یاسوج (فیلم)
علیرغم همه اقدامات پیش بینی شده، سیل شهر یاسوج را فرا گرفت. در بسیاری از مناطق مردم به کمک یکدیگر آمدند و افراد گرفتار در سیل را نجات دادند. پاساژها و اصناف مختلف نیز آسیب دیده اند. محوطه عبور با آب پوشیده شده است. در حال حاضر راه صدها روستا و سکونتگاه عشایری مسدود است. هلال احمر اعلام کرده است که به سیل زدگان کمک خواهد کرد. ویدئوی مهر لحظات نفس گیر نجات کودک از خودرو در جوی خروشان آب را نشان می دهد.