نامزدها رهن بازنشستگی بیاموزید / میزان رهن می خواست چقدر است؟


چهارمین قسط رهن می خواست بازنشستگان کشوری صنوبر شد.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بلافاصله چهارشنبه ۱۰ فروردین ماه رهن حیاتی ۱۲ میلیون تومانی مستمری بگیران کشوری برای چهارمین بار در نظر گرفته ۲۲ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۵۱ نفر اجتناب کرده اند مشمولان واریز شد.

رهن می خواست ۱۲ میلیون تومان همراه خود کارمزد ۴ سهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقساط ۳۶ ماهه است کدام ممکن است در مرحله یک در ۷ قسط به کلیه نمایندگی کنندگان صنوبر تبدیل می شود.

۲۲۳۲۲۵

تأمین

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=294019