رژیم لاغری سریع

موافقت اولیه پارلمان عراق با جرم‌انگاری عادی‌سازی روابط با اسرائیل/مجازات: اعدام
طبق برخی از بندهای پیشنویس یاد شده، شرکت‌های خارجی فعال در عراق در صورت اثبات همکاریشان و یا داشتن هرگونه ارتباطی با رژیم اشغالگر صهیونیستی از خاک عراق اخراج خواهند شد.