مقام چهارم کشتی نوجوانان آسیا
مسابقات کشتی آزاد قهرمانی نوجوانان آسیا به مدت ۲ روز (۳۱ خرداد و ۱ تیرماه) در بیشکک قرقیزستان برگزار شد. در وزن ۵۱ کیلوگرم عرفان علیزاده در وزن ۹۲ کیلوگرم مدال نقره و یونس شفیع به مدال برنز دست یافتند. رنج وزنی ۷۱ کیلوگرم