مقامات روسیه می گویند تحریم ها منجر به افزایش ۷۰ درصدی تجارت بین ایران و روسیه شده است
معاون رئیس جمهور روسیه گفت: مثال ایران به وضوح نشان می دهد که هرگونه تلاش برای اعمال تحریم، باج خواهی، فشار یا ارعاب علیه هر کشوری ممکن است نتایج مورد انتظار را برای دست اندرکاران به همراه نداشته باشد، اما این اقدامات می تواند نتایج دقیقی داشته باشد. شورا. برعکس این موضوع صادق است.