مقامات آگاه: فرودگاه مشهد از ابتدا گواهینامه فرودگاهی نداشت/هواپیماها نباید حداکثر هواپیماهای مسافربری و باری را در گرما پرواز کنند.
یک افسر آگاه: باید توجه داشته باشیم که علت ترکیدگی لاستیک هواپیما در فرودگاه مشهد یک عامل باند فرودگاه نبوده و سازمان عوامل و اتفاقات زیادی را بررسی کرده است و این رویداد زنجیره ای از عوامل است و نمی تواند یک عامل باشد. .