معنی تعلل

تلاش های مختلفی برای معنا بخشیدن به اصطلاح «تاخیر» توسط کارشناسان مختلف صورت گرفته است. محققان همچنین دلایلی برای تفاوت اندکی در معنای به تعویق انداختن داشتند. شما لزوما نیازی به ایجاد مشکل ندارید. ماهیت ریشه این اصطلاح از لاتین است – دو کلمه لاتین “pro” به معنای “به جلو، نفع” و “crastinus” به معنای “فردا”.

بنابراین، به وضوح به معنای مطرح کردن یا به نفع فردا است. همچنین لازم به ذکر است که این اقدام عمدی است. این یک تاخیر داوطلبانه در یک اقدام مورد نظر علیرغم پیامدهای جدی آن است. در اینجا کمی تجزیه و تحلیل لازم است – به این معنی – عادت کاری است که اغلب انجام می دهید، بیشتر اوقات بدون فکر کردن – چیزی ناخودآگاه. هر چیزی که امروز به آن عادت کرده اید نیز می تواند یک عادت باشد. وقتی به دنیا آمدی، هیچ چیز نمی دانستی. شما نمی توانید عادات بد خوردن، نوشیدن و قرض گرفتن پول داشته باشید. اما زمانی که ذهن خود را با افکار بد تغذیه می کردید که به یک اقدام غیرارادی ختم می شد، رشد کرد.

ذهن هر چیزی را که در آن تغذیه می کنید به واقعیت تبدیل می کند. وقتی فکر به تعویق انداختن یک عمل به طور منظم بسیار راحت و لذت بخش باشد و در کوتاه مدت تقریباً بدون آسیب باشد، بدن از آن خوشحال می شود، به آن عادت می کند و در کل تبدیل به چیزی می شود که ممکن است به راحتی با آن مقابله نکنید. مگر اینکه به آن برگردید وجودت را دوباره سازمان دهی کن

اهمال کاری می تواند اشکال مختلفی داشته باشد. پس معنای تعلل می تواند عبور کند; تاخیر بی دلیل در شستن آن ظروف، شستن لباس ها، خواندن کتاب، ایجاد و حفظ ارتباط، کاهش وزن، ترک سیگار و رفتن برای معاینه پزشکی. اینا همش شخصیه به این فکر کنید که ممکن است در شغل، کار، اجتماعی، مذهبی یا موجودیت روانی شما چه شکلی به خود بگیرد. اهمال کاری شما را از یادگیری زبان دوم یا سوم و شرکت در کلاس های مورد نیاز برای فرصت های شغلی بیشتر باز می دارد. بچه ها، لیست هیچ وقت تمام نمی شود. همه اینها به معنای تعلل است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/ رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر