معجزه شکلات تلخ در رابطه با حافظه!
برک می‌گوید: در این مطالعه، داوطلبانی که بعد از ۳۰ دقیقه یک تکه شکلات تلخ ۷۰ درصد مصرف کردند، افزایش قابل توجهی در فرکانس گاما در نواحی کلیدی مغز (سمت پشتی و سمت راست مغز) نشان دادند. افزایش امواج مغزی فرکانس گاما می تواند چندین ساعت طول بکشد.