معاون رئیس جمهور: گاهی از هر سه ازدواج، یک ازدواج منجر به طلاق می شود/ یکی از عوامل خیانت و خشونت علیه زنان بی حجابی است.
خزعلی گفت: برنامه پیشگیری از طلاق تدوین شده و انشالله امیدواریم در ۵ استان به صورت پایلوت اجرا شود. تسهیلاتی که در برنامه خداوند برای انتخاب همسر برای ازدواج در نظر گرفته شده، در دانشگاه ها به گونه ای گام برمی دارد که با حمایت خیرین، پیشرفت در جهت تشکیل خانواده خوب حاصل شود.