معافیت از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده واردات تجهیزات پزشکی


در جلسه امروز (یکشنبه ۲۶ مهرماه) این کمیسیون، کلیات لایحه معافیت واردات مواد اولیه دارویی، شیرخشک و تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده به تصویب رسید.

مقاله معافیت واردات تجهیزات پزشکی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده پدیدار شد اولین بار در تجارت نیوز.