مشتریان ارزهای دیجیتال نرخ بهره را می خوانند/افزایش می دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار ارزهای دیجیتال را احیا می کنند


علیرغم ادعا اتحادیه اروپا را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشدار آنها به خریداران کریپتو، افزایش نرخ بهره در آمریکا بازار ارزهای دیجیتال را احیا کرده است.

به گزارش خبرگزاری اطلاعات اینترنتفدرال رزرو به این سیستم های شخصی برای مقابله همراه خود افزایش تورم یکپارچه داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیت کوین در {پاسخ به} Under در ابتدای روز سقوط کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس آسانسور شد.

فدرال رزرو پس اجتناب کرده اند ماه ها وعده برای مقابله همراه خود فشارهای تورمی در آمریکا، برای اولین بار اجتناب کرده اند سال ۲۰۱۸ نرخ بهره را افزایش داد. این افزایش (معمول افزایش ۲۵ واحد اساس) بلافاصله همراه خود کاهش مجدد بیت کوین به زیر ۴۰ هزار دلار در کنار شد، با این حال طولی نکشید کدام ممکن است جهت قیمت دسترس در بازار ارزهای دیجیتال اصلاح کرد.

اجتناب کرده اند زمان گفتن افزایش نرخ بهره، رئیس بازار ارزهای دیجیتال توسعه صعودی شخصی را اجتناب کرده اند بالا گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانع از دوام ۴۰ هزار دلاری را رد کرده است.

خریداران ارزهای دیجیتال نرخ بهره را می خوانند/افزایش می دهند و بازار ارزهای دیجیتال را احیا می کنند

۲۲۳۲۲۷

معمول امتیاز ۵۴ اجتناب کرده اند ۵

اجتناب کرده اند کل کل ۱ رای

لینک مختصر: https://pulbank.ir/?p=291955