مشاوران فرانسوی چشم انتظار همکاری همراه خود ایران در جام جهانی + عکس


به گزارش خبرگزاری فارس، قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۲ امشب اجتناب کرده اند ساعت ۲۰:۳۰ در دوحه برگزار تبدیل می شود به همان اندازه شاگردان اسکوچیچ همراه خود رقبای شخصی {در این} مسابقات شناخته شده شوند.

در همین راستا روزنامه فرانسوی «اکیپ» اجتناب کرده اند ۴ کارشناس خواست به همان اندازه گروه مورد کنجکاوی شخصی را برای گروه سراسری فرانسه دقیق کنند.

{در این} نظرسنجی ۲ نفر اجتناب کرده اند مشاوران روزنامه اکیپ قصد داشتند شناخته شده به عنوان یکی اجتناب کرده اند رقبای ساده به ایران بپیوندند.

گروه هایی کدام ممکن است مشاوران نشریه اصلی فرانسوی اجتناب کرده اند گروه ایرانی پیش بینی داشتند به رئوس مطالب زیر است:

پیش سوراخ بینی اول: فرانسه، سوئیس، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکوادور

پیش سوراخ بینی دوم: فرانسه، آمریکا، ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنا

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید