مسافران محورهای جنوبی اردبیل حتما باید وسایل زمستانی داشته باشند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، ظهر در امروز سید جواد یحیی زاده در مراسم استقبال اجتناب کرده اند مسافران نوروزی تصدیق شد: مسافران مناطق کوهستانی جنوب استان از دستگاه زمستانی داشته باشند.

وی افزود: رانندگان در محورهای کوهستانی کریدور الماس، در محور خروجی گردنه کجل، بزرگراه خلخال به فیروز را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه خلخال به کوثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید خلخال به اردبیل همچنان در بزرگراه سقوط می کنند. جابجایی ایمن مسافران

سرپرست راهنمایی خلخال اظهار داشت: مسافرانی کدام ممکن است اجتناب کرده اند وسط ملت به خلخال می آیند همراه خود برای درمان شرایط این بزرگراه ها مراقب از دستگاه شخصی باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای رویارویی همراه خود هوای برفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کوهستانی کنار هم قرار دادن شوند.

وی اظهار داشت: تا حد زیادی مسافران اجتناب کرده اند اسلم به خلخال، زنجان به خلخال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اردبیل به خلخال وارد این شهرستان می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود رعایت ایده ها بهداشتی روزهای خوشی را در خلخال سپری کنند.

نجات حمزه رئیس پلیس راه خلخال – زنجان {در این} مراسم اظهار داشت: در تمامی محورها روان شدن بازدید کنندگان سایت همراه خود حضور نیروهای پلیس راه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساختار نوروزی شکسته نشده دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگان امنیت بازدید را سرلوحه کار شخصی قرار دهند.

وی همراه خود خاص اینکه پلیس راه در ایام نوروز در محورهای ارتباطی استانداری اردبیل در خدمت مسافران است، تصریح کرد: رعایت سرعت مطمئنه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به مبانی راهنمایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانندگی تضمین کننده سلامت رانندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران است.

فرمانده پلیس راه خلخال زنجان اظهار داشت: مسافران تا حد زیادی اوقات اجتناب کرده اند بزرگراه زنجان وارد اردبیل می شوند. مشغول پرونده شده است.

به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند اردبیل، ظهر در امروز همراه خود حضور اعضای کارگروه شرکت ها بازدید در شهرستان خلخال اجتناب کرده اند اولین مسافران درگاه به شهرستان خلخال استقبال شد.

انتهای پیام/۳۴۶۳/
این را برای صفحه اول سریع دهید