مردم چهارمحال و بختیاری در مصرف آب صرفه جویی کنند
استانداری چهارمحال و بختیاری: شهروندان در مناطق پرخطر و بحرانی زندگی نکنند و کدورت آب آشامیدنی پس از بارندگی شدید و سیل احتمال دارد آب شرب شهروندان را با مشکل مواجه کند، بنابراین شهروندان نسبت به ذخیره سازی آن اقدام کنند. آب آشامیدنی