مراسم سنتی یقه در گورگون (عکس)
مردم گرگان با بستن گلدسته و برافراشتن پرچم در ماه محرم ارادت خود را به امام حسین(ع) نشان می دهند و با آداب سنتی خود سعی در حفظ ارزش محرم دارند. مراسم گردنبند گرگون سنتی از دوران صفویه به عنوان میراث معنوی (ناملموس) در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است. پرچم و طوق هر محل یا هیئت به عنوان سند هویت محل در نظر گرفته می شود و هنگام حرکت دسته عزاداری به عنوان جلوی دسته وارد محل می شوند و به تکیه قدیمی محل سلام می کنند. تاوک بندان نیز مراسم ویژه ای است که در روزهای چهارم تا دهم محرم الحرام و قبل از اذان مغرب در محلات تاریخی گرگان برگزار می شود. ترتیب اجرای این مراسم در اطراف گرگان به این شرح است: منادی منطقه «میرکریم» در روز چهارم، بانگ «نعلبندان»، «پاسرو» و «میخچگران» در روز پنجم، بانگ «سرچشمه». “، منطقه “سبجه مشهد” روز پنجم. ششم محرم. شاهزاده (شجده) قاسم طوق محله های “سرپیر” و “دباغان”، “میدان عباسعلی”، “دربانو”، “دوشنبی” و ” دباغان» در روز هفتم و طوقه محله «ملل» و «آلوچه باغ» در روز هشتم برگزار می شود. از مرکز روستاها علم آورده می شود، انبارها با تشریفات خاص، قربانی و نذری می کنند، پس از شستشو. علم و روسری و پارچه به عالم بسته می شود و تا آخر ماه محرم و صفر در تقیه ها و یا مراکز آن منطقه علم بسته می شود و نوعی احترام برای عباس وجود دارد.