مدیر بازاریابی خودروسازی فردا: فروش خودرو جدید "FMC M4 "تا پایان سال جاری /" FMC SX5" توربو شارژ در راه بازار (+عکس ، فیلم و مشخصات خودرو جدید)با توجه به اینکه خودروسازی فردا تقریبا در تمام سگمنت ها محصولی برای عرضه دارد، در برنامه هایی که با مطالعه نیاز بازار صورت می گیرد، در صورت نیاز به گسترش محصولات در سگمنت های حاضر می پردازیم.