مخبر: در سال های آینده تمامی اقشار آسیب پذیر از مزایای حذف ارز ترجیحی بهره مند خواهند شد.
معاون اول رئیس جمهور: اعلام اسامی مازاد بر وام گیرندگان اقدام بسیار خوبی است اما باید همه جوانب و معیارها در نظر گرفته شود تا کسانی که برای اجرای طرح های کلان ملی از بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند از این وام ها سوء استفاده کرده اند. باید جدا می شد