محیط زیست: وضعیت تالاب های کشور بحرانی است
معاون محیط زیست دریایی و تالاب های سازمان حفاظت محیط زیست کشور ابراز امیدواری کرد در سال آینده بارندگی های خوب و مدیریت بهتر منابع آبی داشته باشیم و ادامه داد: تامین حقوق تالاب ها و تعیین حق آبه با وزارت نیرو از وظایف کشور است. سازمان حفاظت محیط زیست.