محکومیت واحد تولیدی متخلف در ایلام به تیز کردن یکصد میلیون تومان جریمه نقدی


مهناز همتی، مدیرکل نمایندگی معمول ایلام عصر در لحظه در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در ایلام، اجتناب کرده اند تصمیم سالن دادگاه کیفری واحد ساخت مجرمانه در ایلام، تخصیص خوب محصول شیمیایی با بیرون مجوز معمول خبر داد.

وی افزود: این واحد تولیدی با بیرون اخذ مجوز یکپارچه به یکصد میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

مدیرکل معمول استان ایلام خاص کرد: این تصمیم برای اجرای داروها قانونی اجتناب کرده اند جمله ماده ۴۰ قوانین آسانسور را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد نظام معمول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکایت این اداره کل اجتناب کرده اند سوی سالن دادگاه کیفری صادر شده است.

همتی در طولانی مدت جاده بنفش را معیار محافظت سلامت ساکنان دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همراه خود تولیدکنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهیه کنندگان محصولات غیراستاندارد قاطعانه برخورد خواهیم کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه شده دهید