محمدجواد لاریجانی: اگر زنی در نیویورک برهنه باشد، پلیس جلوی او می ایستد.
یکی از دبیران سابق ستاد حقوق بشر وضعیت کنونی درگذشت خانم مهسا امینی را خیانت آمیز توصیف کرد و گفت: برخی از سران اصلاحات به دنبال صید در این پرونده هستند و از سوی دیگر برخی این موارد را با هم اشتباه گرفته اند. بخوانید. آیه مصلحت و ذکر عمومی با استفاده از قانون پلیس». .