متوجه شدم هیچی مفید نیست/ استعفای گل محمدی این بار دقیق است! خبرگزاری مهر، اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهان


به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۰ یادآور سال های تولید دیگری همراه خود همه اتفاقات خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدش به بالا رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها تمایز امسال همراه خود ۹۹ سال پیش اینجا است کدام ممکن است سال ۱۴۰۰ همراه خود آن به بالا رسیده است. به رویداد عید نوروز همراه خود یکی اجتناب کرده اند پیشکسوتان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مربیان سال های آخر استقلال دانستن درباره جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای نوروزی ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو کردیم.

علی شنی شرکت کننده سابق نیروی کار سراسری، تجهیزات گلف استقلال را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمربی سابق این تجهیزات گلف {در این} گفتگو همراه خود خبرنگار مهر، مهمترین نکته را خاص کرد. “مهمترین چیزی کدام ممکن است در سال ۱۴۰۰ متوجه شدم این بود کدام ممکن است هیچ عامل {نمی تواند} متفاوت بهزیستی انسان شود. خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان خوشایند نعمتی اجتناب کرده اند بهشت ​​هستند.” رئوس مطالب این گفتگو را در یکپارچه می خوانید.

خبرگزاری مهر. آقای چنی، ممکن است در ماه های جدیدترین یک بار دیگر دچار نارسایی کلیه شده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدتی است کدام ممکن است در بیمارستان بستری شده اید. چرا این {اتفاق افتاد}؟

علی زبان چینی: ۱۶ سال پیش بیماری کلیوی داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر عمق گرفت کدام ممکن است دیالیز را آغاز کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخر بعد اجتناب کرده اند مدتی پیوند کلیه انجام دادم. در تمام این مدت یکی اجتناب کرده اند پیگیری ها ممکن است این بوده کدام ممکن است وعده های غذایی بخورم، آرامش کنم، بازی کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید طوری مسکن کنم کدام ممکن است به کلیه هایم آسیب نرساند. با این حال پیوند همه وقت در معرض خطر بود. حتی باد هم میتونه حالم رو ناسالم کنه. متأسفانه خوب روز کدام ممکن است در تمرینات بدنسازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه با نیروی کار پیشکسوتان حضور داشتم، ابتدا در پایم بافت درد کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس متوجه ورم از حداکثر در ساق پا شدم. بلافاصله به دکتر مراجعه کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید متوجه شدم کلیه هایم ضرر دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در بیمارستان بستری شدم. پزشکان عنایت زیادی به ممکن است داشتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نهایت همراه خود عنایت خداوند در ابتدا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس همراه خود امتحان شده پزشکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده خانوار عزیزم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان خوبم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دعای مردمان خیر همراه خود جدیت خواهش کردم. {اتفاق افتاد}. فعلا ضرر خاصی ندارم در واقع باقی مانده است کلیه هایم را شبح می تدریجی.

فهمیدم هیچی سالم نیست/ استعفای گل محمدی این بار واقعی است!

* اجتناب کرده اند روزی کدام ممکن است وارد جهان آموزش شدم، فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب هایی داشتم. اجتناب کرده اند نیمکت نشینی نیروی کار های سراسری امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال گرفته به همان اندازه بازدید به نیروی کار های لیگ خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوم. هدف این همه فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب چیست؟

– ورزش را همراه خود علی رضا منصوریان آغاز کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سال ها همراه خود او کار کردم. چون آن است گفتم در نیروی کار های بزرگی مثل نیروی کار سراسری امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید استقلال هر دو در تیمی مثل نفت تهران کار کردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید روزهای خوبی را {در این} نیروی کار ها داشتیم. با این حال این آموزش است. گاهی در بالا هستید را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی نیستید. الان فعلا سرم شلوغ نیست با این حال روزهای روی حیله و تزویر ورزش را اجتناب کرده اند کف دست ندادم. مثل حضور در لیگ خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲ کدام ممکن است اکثرا ناموفق بود.

* معلم نیروی کار سراسری ایران در کشاورزی هم هستید؟

– سال هاست کدام ممکن است {به دلیل} کنجکاوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قلبم وظیفه هدایت نیروی کار سراسری پیوند را بر عهده داشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه گیمرها ما افرادی هستند کدام ممکن است حرکت پیوند اعضا انجام داده اند. ممکن است همراه خود این نیروی کار مسکن می کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش در آن به ممکن است روحیه می دهد. چندین بار در مسابقات در سراسر جهان نیز نمایندگی کرده ایم.

* به خاطر پیوند کبد معلم این نیروی کار هستید؟

– برای عضویت {در این} نیروی کار پروتکلی موجود است کدام ممکن است اعضای آن باید لینک عضویت داشته باشند. ممکن است هم {به دلیل} پیوند کبد {در این} نیروی کار عضویت دارم. در واقع همراه با تمرینات {در این} نیروی کار هم ورزشی می کنم.

*آقای چنی {در این} چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ سال خدا، حتما فراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشیب های زیادی دیده اید را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجربیات ارزشمندی کسب کرده اید. اگر بخواهید خوب جمله طلایی اطلاع دهید کدام ممکن است تمام تجربیات مسکن ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرورزشی را چکیده تدریجی، آن جمله چه {خواهد بود}؟

– ممکن است می گویم مسکن باید تعدی به انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق نیست. متوجه شدم قطعا ارزش آن را دارد انسانیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اخلاق اجتناب کرده اند هر چیزی در مسکن بعدی است. همراه خود تمام وجودم بافت کردم هیچ عامل {نمی تواند} متفاوت بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت انسان شود. همانطور که صحبت می کنیم می دانم کدام ممکن است {هیچ کس} در مسکن انسان خانوار نمی شود. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع دوستان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانا یادآور خانوار نعمتی اجتناب کرده اند بهشت ​​است کدام ممکن است خداوند متعال در راه انسان مکان ها.

* به سختی با اشاره به فوتبال صحبت کنیم. استقلال را در سال ۱۴۰۰ چطور دیدی؟

– استقلال در سالی کدام ممکن است رو به بالا است روز {به روز} بیشتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خدا را شکر سال را خیلی خوشایند به بالا رساند. ممکن است شناخته شده به عنوان خوب رئیس اجتناب کرده اند شرایط راضی هستم.

* خواه یا نه او قهرمان تبدیل می شود؟

– در شرایط حال قهرمانی توسط دست استقلال است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید قهرمان شود. تا به قول آقای تختی مدال طلا را اجتناب کرده اند مشتش سطح بیندازد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار عکس را بگیرد.

* نظرت با اشاره به فرهاد مجیدی چیست؟

– او در نیروی کار استقلال دوست را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابسته ما بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همانطور که صحبت می کنیم هم معلم نیروی کار استقلال است کدام ممکن است انجام خوبی هم داشت. ممکن است شناخته شده به عنوان خوب پیشگام در استقلال به او احترام می گذارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای او {در این} نیروی کار آرزوی موفقیت دارم.

فهمیدم هیچی سالم نیست/ استعفای گل محمدی این بار واقعی است!

* خواه یا نه این مناسب است کدام ممکن است استقلال تعدادی از دسته است را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعدد اجتناب کرده اند افرادی که مربیان تولید دیگری را ترجیح می دهند، استقلال را همراه خود فرهاد نمی خواهند؟

– ممکن است چنین روحیه ای ندارم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا {دوست ندارم} وارد این بحث شوم. هر کس مفهوم های شخصی را دارد. ممکن است به معلم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلم اهمیت نمی دهم، ساده موفقیت نیروی کار برایم ضروری است. استقلال همراه خود فرهاد هر دو هر معلم عکس اگر قهرمان شود خوشحالم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلا به مزیت خصوصی ام در نظر گرفته شده {نمی کنم}.

*دربی آخر هم جنجالی بود.

جنجال اجتناب کرده اند عملکرد های دربی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربی آرام اصلا دربی نیست. اتفاقاً از نظر من همین دیدار آخر را می توان تصویر دربی مناسب دانست. {در این} ورزشی همه عامل وجود داشت، حتی جنجال.

* خالص است کدام ممکن است اجزا ۲ گروه یکدیگر را محکوم می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد بین آنها بالا خواهد گرفت.

این ورزشی تمام شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید بحث نباید یکپارچه پیدا تدریجی. ملت قوانین دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتبال هم همینطور. در صورت وجود تخلف باید به قوانین سپرده شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به چرخ دنده قانونی پایبند باشد. حتی وقتی مفاد قانونی خطا باشد، باید آنها را پذیرفت از قوانین ناسالم، از قبل می دانید، بیشتر اجتناب کرده اند بی قانونی است.

* نظرتان دانستن درباره رفتار زهرات آل محمدی در پایین چیست؟

– او خطا می کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در نظر گرفته شده می کنم حتی وقتی در جاری حاضر متوجه رفتار خطا شخصی نشده بود، باید به همان اندازه به فعلی آن را درک کرده باشد. اگر غیر اجتناب کرده اند این باشد، غیرمعمول است. اگر باقی مانده است {به رفتار} خطا شخصی ردیابی نکرده است، بالقوه است توضیحات عکس داشته باشد، با این حال مطمئنم گل محمدی حداقل در خلوت شخصی متوجه رفتار خطا او می شد. چون آن است گفتم در فوتبال باید قوانین را رعایت کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات را رعایت کرد. یکی اجتناب کرده اند این وابستگی ها، پذیرش تصمیم گیری قضات است. اول اینکه به آموزش داده شده است همه متخصصان داوری او هیچ خطا داوری روی دروازه استقلالی ها مرتکب نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پرسپولیس خوب شرکت کننده کمتر داشت همراه خود ملاحظه به شرایط ورزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سکون روی نیمکت شخصی تعویض می شد. ثانیاً، حتی وقتی خطا داور در نتیجه گلزنی شود، هیچ معلم حق ندارد چنین جنجالی را در پایین به راه بیندازد. چون آن است گفتم قوانین ناسالم خیلی بیشتر اجتناب کرده اند بی قانونی است.

* معمولاً مناسب هر دو غلط است کدام ممکن است برخی می گویند «دروغ ۱۳». دروغ میگی؟

– تیپ گل محمدی این بار استعفا داد!

* پس به تذکر او این بار استعفای او تمام تبدیل می شود؟

تخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید گذشته تاریخی این را می گوید.

* اجتناب کرده اند اینکه {در این} گفتگو نمایندگی کردید متشکرم. در صورت از گرفتن گفتگوی شخصی در خدمت ممکن است هستیم.

الان کاری را کدام ممکن است باید اول می گفتم انجام می دهم. امیدوارم به همان اندازه بالا سال ۱۴۰۰ ناراحتی مردمان گران ایران اجتناب کرده اند بین برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید برکت به جیب را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفره آنها برگردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان خوشایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شریف ایران همراه خود عزت بیشتری اجتناب کرده اند همه وقت مسکن کنند. انشاءالله خیابان های بیمارستان ها، صومعه ها، جیب دادگاه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلانتری ها کمتر ازدحام تبدیل می شود، شومینه آرم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد کمتر ازدحام می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرانجام اجتناب کرده اند ته دل اراده می کنم کدام ممکن است پایه های شریر کرونا در بروزترین tp-date زمان پایه کن شود. سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرن