متقاضیان حراج خودروهای پیش ساخته، فریب کلاهبرداران را نخورید


رئیس سازمان جمع آوری و فروش مالکیت اموال گفت: متقاضیان شرکت در مزایده ۱۰۶۲ خودروی مالکیت فریب کلاهبردارانی را نخورند که وعده برنده شدن قطعی در مزایده را می دهند.

فریب کلاهبرداران را نخورید. مقاله متقاضیان مزایده خودروهای متعلق به اولین بار در تجارت نیوز پدیدار شد.