متقاضیان باید برای ارزیابی حرفه ای رتبه بندی معلمان ثبت نام کنند
با توجه به اجرای ماده ۲ قانون رتبه بندی معلمان و آیین نامه اجرایی آن، به اطلاع جامعه معلمان می رساند، ثبت نام متقاضیان ارزشیابی حرفه ای از طریق سامانه ثبت نام ارزیابان رتبه بندی معلمان در پرتال وزارت آموزش و پرورش امکان پذیر است. آدرس medu.ir.