ماکارونی ۱۹۱ درصد گران شد/ از فروردین ۱۳۹۶ ۹ برابر قیمت مواد غذایی را افزایش دادیم.
یک کارشناس برجسته بازار که رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی نیز هست، در این خصوص به دیده بان ایران می گوید; عوامل زیادی بر افزایش قیمت محصولات و محصولات غذایی تاثیرگذار است و نمی توان انتظار داشت که یک محصول در بازار فعلی افزایش قیمتی نداشته باشد.