ماندن زائران پشت مرز خسروی را ببینید / وسیله نقلیه ای برای جابجایی زائران وجود ندارد
حضور گسترده زائران عرب و بسته شدن مرز با عراق موجب هجوم زائران به سمت مرضی خسروی شده است. زائرانی که مرز خسروی را برای سفر نزدیک به ۲ ساعت انتخاب می کنند دارای مهر خروج از ایران در گذرنامه خود هستند اما به دلیل نبود خودرو در مرز اجازه ورود به خاک عراق را ندارند.