مادر بعد از اینکه دختر ۱۲ ساله خود را در حالی که “چالش آتش” ویروسی را امتحان می کند، خود را به آتش می کشد صحبت می کند.صحبت های مادر بعد از اینکه دختر ۱۲ ساله در حین تلاش برای “چالش آتش” ویروسی خود را به آتش کشید | Health.com

این پیوند به یک سایت خارجی ممکن است با این دستورالعمل های دسترسی مطابقت داشته باشد یا نباشد.


رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/