لا تایمز: منصفانه خواننده ایرانی در جاری بازجویی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوعیت دسترسی آمریکا! / علی رضا الغربانی تعدادی از ساعت در بازداشت است


به گزارش خبرنگار موسیقی خبرگزاری فارس، لا تایمزخواننده ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازدید کننده منصفانه جشن نوروزی سیگستروم مورد بازجویی قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند دسترسی آمریکا ممانعت به حرکت آمده است.

این سیستم نوروزی همراه خود عنوان «سال نو ایرانی» کدام ممکن است بلیت های آن خریداری شده بود، روز شنبه انواع اجتناب کرده اند مشهورترین خوانندگان ایران را در وسط هنری کوستا مسا سگستروم حضور داشتند، با این حال منصفانه ستاره به طرز محسوسی غایب بود.

برگزارکنندگان این این سیستم گزارش دادند کدام ممکن است علیرضا مبتلا، خواننده سرشناس ایرانی همراه خود تابعیت دوگانه ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید کانادایی، روز جمعه پس اجتناب کرده اند بازداشت ماموران در فرودگاه تورنتو، اجتناب کرده اند ورود وی به آمریکا منع شد.

علیرضا اردکانی، سرپرست اجرایی بنیاد غیرانتفاعی سنت مستقر در لا، کدام ممکن است همراه خود ارکستر سمفونیک اقیانوس آرام برای میزبانی مراسم نوروزی همکاری کرد، اظهار داشت کدام ممکن است مبتلا سفر هواپیما شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی صندلی شخصی نشست، با این حال انواع اجتناب کرده اند افسران مهاجرت آمریکا سفر هواپیما شدند. . را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را پوست بکشید.

اردکانی اظهار داشت کدام ممکن است حدود ۴ ساعت اجتناب کرده اند وی بازجویی شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان به او گفتند کدام ممکن است ویزای او لغو تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید تولید دیگری {نمی تواند} به آمریکا بازدید تدریجی. وی افزود: «معاصر پیامی اکتسابی کردم کدام ممکن است او اجازه حضور در آن را ندارد – در نظر گرفته شده کردم آن یک است شوخی است.

اردکانی بعدها متوجه شد کدام ممکن است بازداشت غیر دائمی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممنوع الخروج بودن مبتلا احتمالاً {به دلیل} ۴۹ سال خدمت سربازی وی در سپاه در دهه های قبلی {بوده است}.

لا تایمز سپاه پاسداران ایران در سال ۲۰۱۹ توسط مقامات ترامپ شناخته شده به عنوان منصفانه گروه تروریستی خارجی راه اندازی شد شد. در حالی کدام ممکن است ده‌ها گروه در آن نقطه در فهرست گروه‌های تروریستی (FTO) قرار داشتند، سپاه پاسداران تنها گروه دولتی بود کدام ممکن است توسط ترامپ {فهرست شده} بود.

مسیح فولادی، معاون رئیس شورای روابط اسلامی آمریکایی لا اظهار داشت: اجتناب کرده اند آن نقطه، اقدام ترامپ برای ایرانیانی کدام ممکن است می خواهند به آمریکا بازدید هر دو مهاجرت کنند، دردسرهای زیادی تحمیل کرده است.

اجتناب کرده اند آنجایی کدام ممکن است ایران برای اتباع مرد ۱۹ ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهتر کدام ممکن است آموزش شخصی را به بالا رسانده اند به همان اندازه ۲ سال خدمت سربازی داوطلبانه هر دو مجبور خواستن دارد، متعدد اجتناب کرده اند اتباع اساسا برای خدمت اجتناب کرده اند جمله در سپاه پاسداران فراخوانده می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشمول محدودیت می شوند. بازدید به آمریکا برای اشخاص حقیقی.

در حالی کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند بازدید به آمریکا ممنوع است، برخی تولید دیگری قابل دستیابی است برای اکتسابی گرین مقوا اشکال داشته باشند، حتی روزی کدام ممکن است اقوام، همسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانی دارند کدام ممکن است قبلاً در آمریکا مسکن می کنند.

فولادی کدام ممکن است در ایران به دنیا آمده است، می گوید: «قابل دستیابی است افرادی ۲۰، ۲۵ هر دو ۳۰ سال پیش خدمت کرده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابل دستیابی است متعدد اجتناب کرده اند آنها همراه خود لباس روحانیت خدمت کرده باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به مبارزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتش گری نداشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید الان هستند. سبدها وضعیت اقامت آنها.

در نظر گرفته شده می‌کنم این اقدام (ترامپ) برای به محیط راندن مقامات ایران بود، با این حال واقعیت اینجا است کدام ممکن است ایرانی‌های آمریکایی را کدام ممکن است در همین جا هستند تحمل تأثیر قرار داد.»

علیرضا مبتلا زاده متولد ۱۵ بهمن ۱۳۶۱ خواننده ایرانی است. اجتناب کرده اند سال ۱۳۷۸ شناخته شده به عنوان خواننده ارکستر سراسری ایران به مدیریت فرهاد فخرالدین در این سیستم های مختلفی در موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند ایران اجرا داشته است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول هدایت دهید