قیمت خودرو امروز ۶ آبان ۱۴۰۱ / افزایش ملایم قیمت در بازار – تجارت نیوزقیمت خودرو امروز ۶ آبان ۱۴۰۱ / افزایش ملایم قیمت در بازار – تجارت نیوز